Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld ter algemene informatie, en is niet bedoeld als vervanging van het advies van uw arts of andere zorgverlener, of enige informatie opgenomen op of in enig product, het etiket of de verpakking. U dient de informatie op deze website niet te gebruiken voor de diagnose of behandeling van een gezondheidsklacht, of het voorschrijven van medicatie of andere behandeling. Raadpleeg altijd eerst uw arts voordat u aan een dieet, lichaamsbeweging- of aanvullingsprogramma begint. Dat geldt ook als u gebruik wilt maken van geneesmiddelen, of als u weet of vermoedt dat u wellicht een gezondheidsprobleem hebt. Stop niet met het innemen van medicatie zonder eerst uw arts te raadplegen.